Kontaktuppgifter styrelsen 2020/2021


Joakim Ås, ordförande 070-327 60 23
Michael Bergström, vice ordf. 070-564 54 65
Michael Kihlblom, sekreterare 070-541 63 48
Roland Sandgren, kassör 070-538 06 02
Lars Lilja, ledamot 076-762 06 22
Mats Ahlberg, ledamot 070-648 85 15
Max Ås, ledamot 070-382 75 61

INFO OM ÅRSMÖTE
På grund av rådande pandemi i samhället har styrelsen beslutat att flytta fram föreningens Fiskestämma för 2021. Stämman var planerad att hållas onsdagen den 24 mars. Nytt datum blir istället onsdagen den 22 september kl. 18:00 på Björkhaga Hotel och Konferens.

Det här bryter mot föreningens stadgar som säger att stämman skall hållas senast under mars månad men på grund av rådande pandemi så anser styrelsen att det är ett acceptabelt avsteg från stadgarna.

Kallelse kommer annonseras här på vår hemsida samt i Falköpings tidning samt Jönköpingsposten två veckor innan stämman hålls. Utöver sedvanliga stämmopunkter kommer så gästas stämman av Håkan Söderberg, Lantmäteri och fastighetstjänster. Håkan kommer under vintern/våren 2021 uppdatera vår fiskerättsägarförteckning och kommer presentera densamma på stämman.

Väl mött på stämman i september
Styrelsen