Föreningsinfo

Kontaktuppgifter styrelsen 2024/2025


Andrè Karlsson                          Ordförande                                0734-01 93 24

Michael Bergström                   Vice ordförande                        0705-64 54 65

Michael Kihlblom                      Sekreterare                                0705-41 63 48

Roland Sandgren                       Kassör                                       0705-38 06 02

Lars Lilja                                     Ledamot                                   0767-62 06 22

Max Ås                                       Ledamot                                   0703-82 75 61

Christer Svensson                      Ledamot                                    0705-09 86 91

Ingemar Svensson                     Ledamot                                    0705-30 63 22