Information årsmöte
Stråkens Fiskevårdsområdesförenings kallar här med till årsmöte:

Plats : Björkhaga Hotel & Konferens ,Mullsjö
Dag: Onsdagen den 23 september
Tid: Kl 18:00

  • förslag till dagordning för stämman
  • verksamhetsberättelse för år 2019
  • ekonomisk redovisning för år 2019
  • budgetförslag för år 2020
  • valberedningens förslag till stämman 2020

Kallelsen på PDF här.

Kontaktuppgifter styrelsen
Ronny Andersson, ordf 036-37 29 44
Joakim Ås, vice ordf 070-327 60 23
Michael Kihlblom, sekr 036-232 02
Olof Johansson, kassör 073-928 56 14
Michael Bergström 070-564 54 65
Jonas Nilsson
Mats Ahlberg 0392-104 98
Lars-Ola Lilja 0392-240 62