KRÄFTFISKEPREMIÄREN 2015

Under sommaren kommer provfiske äga rum i Stråken. Enligt beslut från Stråkens FVOF kommer därför årets premiär skjutas upp till onsdagen den 12 augusti.

Kategorier: