Under sommaren kommer provfiske äga rum i Stråken. Enligt beslut från Stråkens FVOF kommer därför årets […]