Stråkens fiskevårdsförening

Fiskerättsägare i stråkens Fvof!

Vi kommer under 2024-2025 betala ut utdelning för överskottet.

Gör din anmälan till föreningens kassör Roland Sandgren på roland.sandgren@telia.com