Regler

  • För fiske inom området krävs giltigt fiskekort. Barn och ungdom under 15 år behöver inget fiskekort. Organiserade grupper och fisketävlingar, kontakta styrelsen.
  • Fiskekortet berättigar till fi ske i sjön Stråken och ån Tidan upp till Kyrkekvarns Kanotcenter. Fiske ej tillåtet i tillrinnande vattendrag.
  • Fiskekort skall medföras vid fiske och vid anmodan uppvisas för tillsyningsman.
  • Utöver allmänna bestämmelser gäller följande
    • Öring: minimimått 50 cm. Öringen är fredad 1/10–31/12
    • Gädda: minimimått 50 cm. Gädda med längd över 90 cm skall återutsättas
  • För vinterfiske gäller max 10 angeldon alt 10 ismetesspö. För utsättning av mörtstugor, kontakta Michael Bergström. För mörtstugor gäller årskort och vinterfiskekort.
Fiskekort Online
Fiskekort Online

Fiskekort online

Kategorier
Senaste inläggen